Om

 

Arkitekt Frederik Busch                                               Medlem af ADA

Tlf. +45 20955575 / e-mail frederik@buschnet.dk                                                             associerede danske arkitekter

 

Frederik Busch - indehaver

Uddannet murer og

bygningskonstruktør.


CVR nr. 1925 1098


RÅDGIVNINGSYDELSER


SKITSEFORSLAG

Efter et eller flere møder, hvor ønsker til indretning, byggestil og økonomisk ramme bliver aftalt udarbedes et skitseforslag med plantegning(er) og facadevisualisering ("foto").


MYNDIGHEDSPROJEKT (byggeansøgning)

Udføres på grundlag af et godkendt skitseforslag og indeholder nødvendige tegninger og energiberegning til ansøgning om byggetilladelse.


DETAILPROJEKT

Indeholder tegninger og detaljer i større mål samt materialevalg og beskrivelse


BYGGELEDELSE / TILSYN

Indeholder indhentning af tilbud fra håndværkere og leverandører samt kontrakter med disse.

Udarbejdelse af tidsplan for byggeriet og styring af økonomi.

Tilsyn med byggeriet under udførelsen og afleveringsforretning.

Jeg har haft selvstændig tegnestue siden 1. maj 1996.

Inden da har jeg været ansat på tegnestuer i perioden 1972 - 1987 hos flere typehusfirmaer i Københavnsområdet.

I perioden 1987 - 1996 var jeg ansat i et byggefirma i Brejning som arkitekt for bl.a. andelsboliger i Børkop.


Min bagrund og erfaring gør, at jeg har let ved at spore mig ind på opgavens løsning og muligheder.

Det er samtidig min overbevisning, at det jeres hus og ikke mit, der skal bygges.


Grundens beliggenhed, evt. udsigt, skrånende eller plan grund, eksisterende beplantning, verdenhjørner m.v. er forudsætninger for det færdige byggeri sammen med den valgte byggestil, familiens behov, materialevalg og økonomi.


Al projektering foregår digitalt med 3D tegning og visualisering i progammet ArkiCad.


Mine specialer er villaer - ombygninger - tilbygninger - bebyggelsesplaner - kædehuse - rækkehuse - mindre erhverv.

Copyright @ All Rights Reserved